SEALING TOTAL SOLUTION

HANSUNG

Văn phòng kinh doanh : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Hàn Quốc


Trụ sở chính, Nhà máy : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Hàn Quốc


TEL : +82(0)51-319-2211~6    FAX : +82(0)51-319-2217   


Kinh doanh trong nước : hs3192211@naver.com

Kinh doanh nước ngoài : info@sealhs.com

Copyright ⓒ 2023 HANSUNG

Văn phòng kinh doanh : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Hàn Quốc

Trụ sở chính, Nhà máy : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Hàn Quốc

TEL : +82(0)51-319-2211~6    FAX : +82(0)51-319-2217    E-MAIL : info@sealhs.com

Copyright ⓒ 2023 HANSUNG